Ekonomika

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÁ EVIDENCE, MZDY A PERSONALISTIKA. SLUŽBY POSKYTUJEME NEJEN PRO  DROBNÉ PODNIKATELE, ALE I PRO VELKÉ FIRMY.   ZCELA INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP!!! DLOUHOLETÉ ZKUŠENOSTI.

Provozovna kancelář,  Mladá Boleslav Palckého 696

Dobrý den, vítáme Vás na stránkách společnosti "V.nika".      

Zabývající se  EKONOMIKOU, ÚČETNICTVÍM A FINANČNÍM PORADENSTVÍM.

Hlavní náplní ekonomického oboru je vedení účetnictví, daňová evidence, mzdy a personalistika pro malé a střední podnikatelské subjekty, právnické a fyzické osoby, podnikající v různých oborech. Poskytované služby oboru „ekonomika a digitalizace“Daňová evidence

 • zpracování veškerých předaných dokladů a zajištění vedení všech zákonem stanovených sestav, knih a evidencí, v zákonem stanovených termínech a následně zajištění předání výstupních sestav klientovi (výsledky hospodaření, soupisy faktur …) za období, které si klient sám určí
 • kompletní zajšitění fakturace včetně internetového bankovnictví bez ohledu na druh peněžního ústavu
 • veškeré administrativní služby související s podnikatelskou činností klienta (např. žádosti pro FÚ, hlášení pro pojišťovny, statistická hlášení....)
 • roční uzavření a zajištění zpracování daňového přiznání, přehledů pro sociální správu a zdravotní pojišťovnu

Vedení účetnictví

 • zpracování veškerých předaných dokladů a zajištění vedení všech zákonem stanovených sestav, knih a evidencí v zákonem stanovených termínech a následně zajištění předání výstupních sestav klientovi (výkaz zisků a ztrát, rozvaha, soupisy faktur …) za období, které si klient sám určí
 • kompletní zajšitění fakturace včetně internetového bankovnictví bez ohledu na druh peněžního ústavu, kontrola zálohových plateb v účetnictví
 • veškeré administrativní služby související s podnikatelskou činností klienta (např. žádosti pro FÚ, hlášení pro pojišťovny....)
 • zpracování roční účetní závěrky, přílohy k účetní závěrce, výkazu zisků a ztrát, rozvahy a daňového přiznání
 • zpracování vnitropodnikových směrnic v oblasti účetnictví a mezd (příp. i bezpečnosti práce)
 • zajištění skladové evidence ( samostatně, propojené s účetnictvím, způsob A nebo B)

Mzdy a personalistika

 • vedení kompletní personální agendy
 • zpracování měsíčních mezd stálých zaměstnanců (hlavní pracovní poměry), zaměstnanců na dohodu o pracovní činnosti nebo na dohodu o vykonání práce – včetně veškerých administrativních úkonů ( výplatní pásky...)
 • zajištění veškerých potřebných dokladů pro přihlášení (odhlášení) zaměstnanců – hlášení na sociální správu, zdravotní pojišťovny, výstupní potvrzení pro zaměstnance apod.
 • zajištění veškeré měsíční administrativy – hlášení pro sociální správu, zdravotní pojišťovny, zpracování příkazů k úhradě na veškeré položky mezd
 • na žádost klienta zajišťujeme internetové bankovnictví bez ohledu na druh bankovního ústavu
 • zajištění výpočtu zákonného pojištění za zaměstnance
 • provedení ročního uzavření mezd – roční zúčtování daně ze závislé činnosti a daně vybírané srážkou
 • podle potřeb zaměstnanců klienta vyhotovení různých druhů potvrzení a prohlášení o pracovní činnosti či výdělku z této činnosti ( úvěry, sociální dávky ...)

Ostatní služby

účetní a daňové poradenství

 • zpracování veškerých daňových přiznání – včetně společného zdanění manželů
 • kompletní rekonstrukce účetnictví za minulá období
 • zpracování ekonomických rozborů pro poskytnutí úvěrů, leasingů, úvěrové podnikatelské studie
 • administrativní a organizační zajištění činnosti
 • zastupování na úřadech

 

Designed by Zeron, www.webczech.cz, 2006