Služby - ceny

Ekonomika:

Vedení účetnictví                                             21,50 Kč /  položka

Daòová evidence                                             17,50 Kč  / položka

Daòová evidence bez DPH                                 15,00 Kč  / položka

Měsíční mzdy zaměstnancù                                 150,00 Kč / ks

Přihlášení a odhlášení zaměstnance                      200,00 Kč / ks

Položky DPH                                                     3,50 Kč / položka

Internetové bankovnictví                                    200,00 Kč / měsíc

Vyúčtování srážkové daně                                   150,00 Kč / ks

Vyúčtování závislé činnosti                                  150,00 Kč / ks

Dùchodové karty zaměstnancù                            100,00 Kč / ks

Vyúčtování sociálního pojištění                              250,00 Kč / ks

Vyúčtování zdravotního pojištění                           250,00 Kč / ks

Dohoda o provedení práce                                 200,00 Kč / ks

Přiznání k silniční dani / počet aut                          50,00 Kč / auto

Příloha závislé činnosti / počet zaměstnancù            100,00 Kč / ks

Příloha závislé činnosti / prohlášení                         100,00 Kč / ks

Daò z příjmù fyzických osob                                   800,00 Kč / ks

Daò z příjmù právnických osob                              2000,00 Kč / ks

Organizační, ekonomické a administrativní práce a poradenství                                                                                                                 400,00 Kč / hod/STÁLÍ KLIENTI ZDARMA

Designed by Zeron, www.webczech.cz, 2006